Zamówienia publiczne


PLAN   POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA  2020  ROK

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w zamowieniach do 30.000 EURO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w zamowieniach publicznych powyżej 30.000 EURO

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług z zakresu deratyzacji,   dezynsekcji dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

– Formularz ofertowy

– Wzór umowy

– Baza lokalowa

– Wyjaśnienia treści Zaproszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania

Ponowne ogłoszenie:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o  zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

Uwaga! Zmiana treści Formularza ofertowego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Sprzedaż leków dla potrzeb wychowanków  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wykaz leków

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      Zaproszenie do złożenia ofert na:

Remont – odnowienie : Istniejącego pomieszczenia sanitarnego II grupy zakładowej na I piętrze, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku II grupy zakładowej na I piętrze w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do pobrania

Pomieszczenie sanitarne II grupy zakładowej na I piętrze – dokumentacja

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku II grupy zakładowej  – dokumentacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postepowania

Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na:

Remont – odnowienie : Istniejącego pomieszczenia sanitarnego II grupy zakładowej na I piętrze, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku II grupy zakładowej na I piętrze w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do pobrania

Pomieszczenie sanitarne II grupy zakładowej na I piętrze – dokumentacja

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku II grupy zakładowej  – dokumentacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu  

Załącznik nr 1 – wykaz punktów poboru

Załącznik nr 2 – Szczegółowy formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

UWAGA! Zmiana treści Zaproszenia w zadaniu:

Świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Zmiana treści Zaproszenia

Załącznik nr 1 – wykaz punktów poboru (po zmianie)

Załącznik nr 2 – szczegółowy formularz cenowy (po zmianie)

Załącznik nr 3 – Formularz oferty (po zmianie)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym i biurowym do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wymiana wybranych kamer  zewnętrznych i wewnetrznych oraz modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu syganlizacji pożaru w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt instalacji CCTV

Projekt instalacji SSP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne –wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne  dla pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie wykonawcy dot.spełniania warunków

Oświadczenie 

Wykaz placówek 

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonywanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowo – olejowej zlokalizowanej w budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ponowne ogłoszenie

                                         Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonywanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowo – olejowej zlokalizowanej w budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

 – sprzedaż i dostawa świeżych warzyw i owoców   – część I.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

sprzedaż i dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich   – część II.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

 – sprzedaż i dostawa ryb mrożonych, wędzonych, świeżych   – część III.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

 – sprzedaż i dostawa jaj   – część IV.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

 sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych różnych   – część V.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

sprzedaż i dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin  –część VI.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich   – część VII.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyjaśnienia Zamawiającego

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Unieważnienie

   Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług  zdrowotnych na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu w zakresie świadczeń internistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług w zakresie: leczenia i profilaktyki stomatologicznej wychowanków przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wykaz placówek

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług medycznych z dziedziny psychiatrii na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług informatycznych dla  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu