Zamówienia publiczne


Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.

 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W LASKOWCU:

 BLOK 2, BLOK 5, BLOK6

Ponowne Zaproszenie do składania ofert

SIWZ 

Załącznik nr.  1a – przedmiar BLOK 2

Załącznik nr.  1b – przedmiar BLOK 5

Załącznik  nr. 1c – przedmiar BLOK 6

Załącznik nr. 2 –  Nowy Formularz ofertowy

Załącznik nr. 3 – Oświadczenie

Załącznik nr. 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr. 5 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr. 6 – Potencjał kadrowy

Załącznik nr.7 – Wykaz podwykonawców

Załącznik nr. 8 –  Nowy Wzór umowy

Załącznik nr.9a – STWiOR Blok 2

Załącznik nr. 9b – STWiOR Blok 5

Załącznik nr. 9c – STWiOR Blok 6

Załącznik nr. 10a – Projekt Blok 2

opis techniczny BLOK_2

Rysunek 1   Rysunek 2   Rysunek 3 inwent.

Rysunek 4

Załącznik nr. 10b – Projekt Blok 5

opis techn.BLOK_5

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 inwent.

Załącznik nr. 10c – Projekt Blok 6

opis techn. BLOK_6

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych  dla  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

WYJAŚNIENIA na zapytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprzedaż leków dla potrzeb wychowanków  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Zaproszenie do składania  ofert

Wykaz leków – zał.nr.1

Wzór umowy – zał.nr.2

Formularz ofertowy – zał.nr.3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przeprowadzenie kursu z zakresu operator  wózków widłowych  dla wychowanków  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu