Zamówienia publiczne


Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa świeżych warzyw i owoców – część I

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich – część II

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa ryb mrożonych, wędzonych i świeżych – część III

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa jaj – część IV

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych różnych – część V

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin – część VI

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

UWAGA !!! Poprawiony Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich – część VII

Zaproszenie

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu