Zamówienia publiczne


PLAN   POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA  2020  ROK

 

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług z zakresu deratyzacji,   dezynsekcji dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

– Formularz ofertowy

– Wzór umowy

– Baza lokalowa

– Wyjaśnienia treści Zaproszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania

Ponowne ogłoszenie:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o  zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu