Zamówienia publiczne


PLAN   POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA  2019  ROK

 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa świeżych warzyw i owoców   – część I

–  formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich – część II

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa ryb mrożonych, wędzonych, świeżych   – część III

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa jaj – część IV 

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych różnych   – część V

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin  –część VI

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich   – część VII

– formularz asortymentowo – cenowy

– wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług w zakresie: leczenia i profilaktyki stomatologicznej wychowanków przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie Wykonawcy

 Wykaz placówek 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług  zdrowotnych na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu w zakresie świadczeń internistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie Wykonawcy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług medycznych z dziedziny psychiatrii na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu  

Formularz ofertowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                 Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na:

Sprzedaż i dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich – część I

– Formularz asortymentowo-cenowy

– Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług informatycznych dla  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu  

– Formularz ofertowy

– Oświadczenie Wykonawcy

– Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu