Zamówienia publiczne


PLAN   POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA  2019  ROK

Remont – odnowienie :

– Istniejącego pomieszczenia sanitarnego I grupy zakładowej na II piętrze

– Istniejącego pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku szkoły oraz

– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku I grupy zakładowej na II piętrze 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki –  do pobrania

Pomieszczenie sanitarne I grupa zakładowa na II piętrze – dokumentacja

Pomieszczenie sanitarne w budynku szkoły – dokumentacja

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w I grupie zakładowej na II pietrze – dokumentacja

                                                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na:

 Zakup, wraz z uruchomieniem i konfiguracją oraz dostawą centrali telefonicznej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych  dla  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

UWAGA!!!! Zmiana treści Zaproszenia

UWAGA!!! Nowy wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Uwaga!! Uzupełnienie treści Zaproszenia

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Sprzedaż leków dla potrzeb wychowanków  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wykaz leków

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Załącznik nr 1 – wykaz punktów poboru

Załącznik nr 2 – szczegółowy formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne : wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne  dla pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy

Wykaz placówek

Wyjaśnienia Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonywanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowo – olejowej zlokalizowanej w budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu