Zamówienia publiczne


 

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług informatycznych dla  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu