Zamówienia publiczne


PLAN   POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA  2019  ROK

Remont – odnowienie :

- Istniejącego pomieszczenia sanitarnego I grupy zakładowej na II piętrze

- Istniejącego pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku szkoły oraz

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku I grupy zakładowej na II piętrze 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki –  do pobrania

Pomieszczenie sanitarne I grupa zakładowa na II piętrze - dokumentacja

Pomieszczenie sanitarne w budynku szkoły – dokumentacja

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w I grupie zakładowej na II pietrze – dokumentacja

                                                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu