Z WIZYTĄ U OSTROŁĘCKICH ENERGETYKÓW


20180927_122417

W dniu 27.09.2018r. wychowankowie pod opieką nauczycieli zawodu pojechali na wycieczkę edukacyjną do ostrołęckiej Elektrowni. Wycieczka mogła się odbyć dzięki uprzejmości Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Wychowankowie naszej placówki mieli możliwość zwiedzenia zakładu. Poznali kolejne etapy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zasady działania urządzeń oraz ich parametry techniczne. Przewodnik rozpoczął oprowadzanie od zapoznania uczestników wycieczki z przepisami BHP, a następnie z historią powstania zakładu. Po wprowadzeniu uczestnicy  udali się do maszynowni, gdzie mogli obserwować pracujące turbiny i generatory. Wychowankowie zapoznali się także z procesem zasilania elektrowni w paliwo, którym jest węgiel kamienny z polskich kopalń od momentu przywozu wagonami, rozmrażania zimą, składowania, aż do zasypywania kotła przy pomocy taśmociągu.

Wychowankowie byli pod dużym wrażeniem wielkości zakładu i jego automatyzacji. Wykazywali zainteresowanie i zadawali pytania. Ostrołęcką Elektrownię wpiszemy na stałe do kalendarza wycieczek edukacyjnych.

          Piotr Kossakowski

20180927_105545


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu