WOŚP


Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu czynnie uczestniczy w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W latach ubiegłych na terenie placówki odbywała się dystrybucja puszek i materiałów promocyjnych. Obecnie wychowankowie ZPiSdN corocznie są wolontariuszami kwestującymi na ulicach miasta oraz pomagają w organizacji WOŚP na terenie Ostrołęki.

 

Podczas podsumowania XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Teatrze Capitol w Warszawie odbyło się wręczenie medali za długoletnią i owocną współpracę z fundacją. Jeden z nich trafił do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu. Jerzy Owsiak wspominał też początki WOŚP i osoby, które wtedy najbardziej mu pomogły. Następnie odbyło się wręczenie 450 okolicznościowych medali wybitych przez mennicę polską specjalnie z okazji XX finału. Otrzymały je osoby i instytucje, które współpracowały z Orkiestrą od początku jej istnienia.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu