Turystyka w Laskowcu


O turystyce w Laskowcu

W Zakładzie  Poprawczym  i  Schronisku dla Nieletnich  w Laskowcu  turystyka  jak  metoda resocjalizacji  jest  stosowana  w zasadzie  „od zawsze”.

Wychowawcą,  który  jako pierwszy  w  naszej  placówce  zaczął  ją stosować i propagować  był  Ryszard Makowski. Pierwszą  imprezą  turystyki  kwalifikowanej  był  rajd  pieszy w dolinie  Narwi  w  1978r.

Uprawianie  turystyki  pozwala  osiągać różnorodne , cenne  cele  edukacyjne i  wychowawcze:

               – rozwijanie  zdolności  poznawczych  i krajoznawczo – turystycznych  wychowanków

               -ukazywanie  wychowankom  społecznie  akceptowanych  form  spędzania  czasu  wolnego

               -kształtowanie  właściwych  postaw   wobec  siebie , przyrody i  otaczającego  świata

              – kształtowanie  postaw  tolerancji  wobec  innych  ludzi

             – wyrabianie poczucia własnej wartości

             -dostarczanie  radosnych  przeżyć  itd.

Turystyka  w Laskowcu  to nie tylko rajdy piesze .Wiosną i latem są to spływy kajakowe oraz spływy  dużym , z  demobilu, wojskowym  pontonem.

               Koronną,  coroczną  od ponad  30 lat imprezą   turystyczną  jest zimowisko w Bieszczadach. Pomysłodawcą  i  twórcą  tej  wspaniałej  imprezy  był w 1979r. wychowawca  Stanisław  Majewski.

               Organizujemy  też  wycieczki  krajoznawcze  w  regiony  i  miejsca  ważne  i ciekawe  np. szlakiem świątyń  innych  wyznań  do Tykocina,  Sokółki  i Bohonik,  czy do  Krakowa  i okolic  z noclegiem w zaprzyjaźnionej                              placówce dla nieletnich  w  Zawierciu.

Podczas  krajoznawczych  wypraw  na  przestrzeni  lat  nocowaliśmy też  w Mrozach , Barczewie , Gdańsku Oliwie  , Szczecinie , Koronowie, Świdnicy ,Łańcucie,  Witkowie.  Walory  edukacyjne   i wychowawcze  takich                        wycieczek   nie  do  przecenienia.

Od  lat w placówce działa turystyczno – krajoznawcze  koło zainteresowań.

               W latach  90-tych  istniało we  współpracy  z PTTK  Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne   „Bolki Lolki”  Obok  zajęć  typowo  turystycznych wychowankowie  brali  udział  w szkoleniach. Wielu z  nich  otrzymało                           uprawnienia  Młodzieżowego  Organizatora   Turystyki.  Zaowocowało to współpracą  ze  środowiskiem  ostrołęckich  szkół  i wspólnymi  organizowanymi  przez wychowawców  i  wychowanków  rajdami   czy                                        wycieczkami.

                Udział  w zajęciach poza  placówką  jest dla naszych wychowanków  cennym , szanowanym   przez nich dobrem . Jest też nagrodą, którą by osiągnąć, muszą spełnić wiele warunków. Zajęcia turystyczne jako metoda                          resocjalizacji jest stosowana nie tylko w ramach koła  zainteresowań. Stosuje  je  zdecydowana  większość  wychowawców  całorocznej pracy   z grupą  wychowawczą.

W zakładowym  archiwum  znajduje się  ogromna  dokumentacja  naszych wypraw , w  tym fotograficzna. Na jej  podstawie  napisano  kilka  prac  magisterskich.

W roku szkolnym  2013/2014 w ramach  turystyczno- krajoznawczego koła  zainteresowań odbyły się:

              –  2  dwudniowe rajdy piesze: doliną  Szkwy  w obrębie  Równiny Kurpiowskiej   i  na obszarze Międzyrzecza  Łomżyńskiego.

              – jednodniowy   rajd  pieszy  w  Dolinie  Środkowej  Narwi  wspólnie  ze  studentami  praktykantami z

APS z Warszawy

              -2   jednodniowe  wycieczki  krajoznawcze :  do skansenu  w  Nowogrodzie , muzeum  przyrodniczego w  Drozdowie  i  starego   miasta  w  Łomży oraz wycieczka  Tykocin – Sokółka – Krynki – Kruszyniany.

                    Poza    turystyką  i krajoznawstwem  odbywają się też   wycieczki edukacyjne  do teatrów, kina , muzeów  i innych  placówek kultury,  a także  wycieczki  zawodoznawcze.

Jan  Kempisty

 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu