Spawanie jest metodą stosunkowo łatwą do opanowania.


Spawanie jest metodą stosunkowo łatwą do opanowania, jeżeli beneficjent posiada uzdolnienia manualne, precyzję i dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową. By zostać spawaczem niezbędna jest jeszcze sprawność fizyczna oraz wytrzymałość. Wszystkie te cechy a szczególnie wytrwałość  doskonaliło pięciu naszych wychowanków, którzy w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych rozpoczęli przygodę ze spawalnictwem. Wszyscy uczniowie ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym a niebawem otrzymają książeczkę spawacza wraz z certyfikatem – świadectwem egzaminu spawacza. Uprawnienia z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, pozwolą znaleźć pracę naszym wychowankom w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu