Program zajęć grupowych Edukacja międzykulturowa – „Świat jak z bajki”


 

….Wszędzie ta sama ziemia jest, naucza mądrość

Wszędzie człowiek białymi łzami płacze, matki kołyszą dzieci….

           Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będą generować konfliktów zbrojnych  i czystek etnicznych.

Edukacja międzykulturowa to więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku, religii czy kuchni. Uczenie o innych kulturach zamieszkujących świat to trenowanie postawy otwartej na „inność”.

Jednym z zadań edukacji wielokulturowej jest uwrażliwianie na różnice kulturowe i wzmacnianie postawy szacunku wobec drugiego człowieka i jego kultury. To zadanie jest tym bardziej istotne, im mniej kontaktu mamy na               co dzień z różnorodnością. Przygotowując się do kontaktu z odmiennością kulturową można uczyć postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, analizować stereotypy, uprzedzenia i zachowania rasistowskie,               przekazywać konkretną, solidną wiedzę na temat danej kultury i kwestionowanie stereotypów. 

Tematyka spotkań grupowych będzie ogniskować się wokół rasizmu, ksenofobii, islamofobii, antysemityzmu, nietolerancji i dyskryminacji.

Projekt „Świat jak z bajki” został przygotowany  z myślą o naszych wychowankach, by dowiedzieli  się, jak w najodleglejszych zakątkach świata żyją ich rówieśnicy, jak wyglądają            ich domy, co jedzą, w co się                     bawią, w czym są podobni, a co ich różni od nas. 


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu