Podstawa prawna


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 października 2001 roku
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc

 

(Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 11 października 2004 r.)

 

Na podstawie art. 95 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, Nr 58, poz. 542 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się następujące schroniska dla nieletnich oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

 

 1. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 4, województwo pomorskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 66 miejsc,
 2. Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, województwo lubelskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 54 miejsc,
 3. Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 122, województwo pomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,
 4. Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,
 5. Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,
 6. Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,
 7. Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 36 miejsc,
 8. Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, województwo podkarpackie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 42 miejsc,
 9. Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach, ul. Wł. Jagiełły 34, województwo wielkopolskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 42 miejsc,
 10. Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 44 miejsc,
 11. Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 24, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 22 miejsc,
 12. Schronisko dla Nieletnich w Stawiszynie, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 50 miejsc,
 13. Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie Krzekowie, ul. Modra 11, województwo zachodniopomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 53 miejsc,
 14. Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 48 miejsc,
 15. Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 10 miejsc,
 16. Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,
 17. Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc.

 

§ 2. Tworzy się następujące zakłady poprawcze oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

 

1. Zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

 

a) otwarte:

 1. Zakład Poprawczy w Koszalinie, ul. 4 Marca 36, województwo zachodniopomorskie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 98 miejsc,
 2. Zakład Poprawczy w Studzieńcu, województwo mazowieckie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 78 miejsc,
 3. Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, województwo kujawsko-pomorskie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 60 miejsc,

 

b) półotwarte:

 1. Zakład Poprawczy w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 2, województwo warmińsko-mazurskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 33 miejsc,
 2. Zakład Poprawczy w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,
 3. Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,
 4. Zakład Poprawczy w Kcyni, ul. Jana Kantego 1, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 60 miejsc,
 5. Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,
 6. Zakład Poprawczy w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,
 7. Zakład Poprawczy w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, półotwarty dla chłopców, z limitem 36 miejsc,
 8. Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 10, województwo świętokrzyskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 50 miejsc,
 9. Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. Wagrowska 1, województwo wielkopolskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,
 10. Zakład Poprawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,
 11. Zakład Poprawczy w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 24, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,
 12. Zakład Poprawczy w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,
 13. Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 30 miejsc,
 14. Zakład Poprawczy w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 50 miejsc,

 

c) zamknięty:

 1. Zakład Poprawczy w Nowem, ul. Bydgoska 4, województwo kujawsko-pomorskie, zamknięty dla chłopców, z limitem 32 miejsc,

 

d) o wzmożonym nadzorze wychowawczym:

 1. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Bukowska 18, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców, z limitem 24 miejsc,
 2. Zakład Poprawczy w Trzemesznie, ul. A. Mickiewicza 35, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców, z limitem 24 miejsc.

 

2. Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne:

 1. Zakład Poprawczy w Mrozach, ul. Leśna 8, województwo mazowieckie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 50 miejsc,
 2. Zakład Poprawczy w Sadowicach, województwo dolnośląskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 75 miejsc,
 3. Zakład Poprawczy w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 31, województwo małopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 36 miejsc,
 4. Zakład Poprawczy w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, województwo wielkopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 54 miejsc.

 

3. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne:

 1. Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 27 Lipca 89, województwo podlaskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV, z limitem 48 miejsc,
 2. Zakład Poprawczy w Świeciu, ul. Sądowa 12, województwo kujawsko-pomorskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z limitem 24 miejsc.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2001 r. Nr 2, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 19).

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu