Aktualności


Spawanie jest metodą stosunkowo łatwą do opanowania.

Spawanie jest metodą stosunkowo łatwą do opanowania, jeżeli beneficjent posiada uzdolnienia manualne, precyzję i dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową. By zostać spawaczem niezbędna jest jeszcze sprawność fizyczna oraz wytrzymałość. Wszystkie te cechy więcej…Szkolimy się!

17.06.2019 r. pracownicy pedagogiczni Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu brali udział w szkoleniu „Osobowość antyspołeczna. Regulacja emocji – metody pracy ze złością”, prowadzonym przez Dorotę Brewińską – więcej…Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologKonkurs Profilaktyczny

 Dnia 30. 05. 2019 r. w szkole odbył się Konkurs Profilaktyczny- Układy narządów i ich choroby. Impreza edukacyjna przygotowana została przez panią Dorotę Mrowińską. W konkursie wzięło udział 10 wychowanków więcej…Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog.

informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologaInformacja o wyniku naboru na stanowisko księgowej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej

Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu