KURSY KWALIFIKACYJNE


W Zakładzie Poprawczy i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu organizowane są kursy kwalifikacyjne. Nasza placówka otrzymała atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy. Oznacza to, że na terenie warsztatów szkolnych możemy we własnym zakresie, pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa, realizować taki kurs. W placówce orgaznizowany jest także kurs obsługi wózków jezdniowych realizowany przez firmę zewnętrzną.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu