Kultownia


W bieżącym roku szkolnym pedagog ZP kontynuowała współpracę ze świetlicą środowiskową KULTOWNIA. W ramach tej współpracy zorganizowane były zajęcia:

a/ prace remontowe pomieszczeń świetlicy oraz  terenu świetlicy
c/ zajęcia grupowe związane z Bożym Narodzeniem
d/ „Opowieściami i gaikiem witamy wiosnę”
W wolontariacie uczestniczyło – 6 wychowanków

        kult 1      kul2     kul3     kul4


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu