Konkurs Profilaktyczny


rrem Dnia 30. 05. 2019 r. w szkole odbył się Konkurs Profilaktyczny- Układy narządów i ich choroby. Impreza edukacyjna przygotowana została przez panią Dorotę Mrowińską. W konkursie wzięło udział 10 wychowanków naszej placówki. Konkurs przebiegał bez uwag, chłopcy w skupieniu rozwiązywali zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Konkurs obserwowali zaproszeni goście: dyrektor placówki- pan Cezary Łomiak oraz dyrektor szkoły – pan Marek Czyż.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce- Sebastian M. (kl. II klasa branżowej szkoły) – 38 pkt./47 pkt

II miejsce – Jakub P. (kl. I klasa branżowej szkoły) – 35 pkt./47 pkt

III miejsce- Marcin W. (kl. III gimnazjum) – 31 pkt./ 47 pkt

Chłopcy, którzy zajęli miejsca I-III otrzymali na apelu nagrody pieniężne. Dodatkowo 6 chłopców otrzymało wyróżnienia. Byli to:

Wojciech O. (kl. III gimnazjum), Dominik B. (I klasa branżowej szkoły), Jakub Ł. (klasa VIII), Daniel P. (kl. III gimanzjum), Szymon A. (kl. VIII), Norman F. (absolwent),


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu