KOŁA ZAINTERESOWAŃ


Koło ogrodnicze

Koło ogrodnicze jest przeznaczone dla chłopców zainteresowanych przyrodą. W części teoretycznej podnoszą poziom swojej wiedzy związanej z ogrodnictwem, architekturą krajobrazu. Część praktyczna obejmuje dbanie o estetyczny wygląd i kondycję obiektów zielonych najbliższego otoczenia. Tematyka zajęć oparta jest na prawach czterech pór roku, co powoduje znaczące zróżnicowanie tematyki oraz przebiegu części praktycznej.

Koło stolarskie

W czasie zajęć koła stolarskiego chłopcy wykonują różne prace o charakterze stolarskim, np. ramki na zdjęcia, szkatułki. Aktywny udział w tego rodzaju zajęciach jest dla nich okazją do nabycia nowych umiejętności, rozwijania kreatywności, samodzielności.

Koło informatyczne

W trakcie zajęć koła informatycznego wychowankowie uczą się obsługiwania podstawowych programów komputerowych: WORD, EXCELL, POWER POINT. Nabywają także umiejętności  wykorzystywania urządzeń peryferyjnych.

Koło muzyczne

W ramach koła muzycznego nieletni uczą się gry na gitarze, keyboardzie. Słuchają różnych gatunków muzyki, dzięki czemu poszerzają swoje horyzonty muzyczne. Uczestnictwo w kole daje im możliwość rozwijania zainteresowań i pasji muzycznych. Zajęcia pomagają chłopcom odreagować stres związany z odizolowaniem.

Koło sportowe

W ramach koła sportowego realizowany jest program gier zespołowych – piłka nożna, ręczna, koszykowa, siatkowa. Prowadzona jest także nauka doskonalenia pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką. W okresie zimowym realizowane są również zajęcia na lodowisku. Dzięki uczestnictwu w zajęciach sportowych wychowankowie mają możliwość poprawy swojej sprawności fizycznej.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu