Dzieci z TPD z wizytą w Zakładzie Poprawczym


3Na zaproszenie nauczyciela zawodu Piotra Kossakowskiego do Zakładu Poprawczego przybyli wychowankowie ze świetlic środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce. W ramach półkolonii w dniu 17 stycznia 2018 roku grupa licząca 20 osób wraz z wychowawcami odwiedziła nasz zakład. Wizyta składała się z dwóch części: w pierwszej części goście spotkali się z najstarszymi wychowankami zakładu, obejrzeli pokaz kucia podkowy w ich wykonaniu oraz mogli osobiście spróbować rzemiosła kowalskiego, w drugiej wzięli udział w spotkaniu z wychowawcą internatu Mariuszem Zarębą, który w interesujący sposób opowiedział o historii i funcjonowaniu zakładu oraz zwiedzili placówkę. Wycieczka miała także wychowawczy wymiar. Wizyta w zakładzie poprawczym miała pokazać podopiecznym TPD jakich błędów unikać i jak postępować, by w przyszłości nie trafić do zakładu poprawczego. Planowana jest współpraca z kolejnymi placówkami oświatowymi.

5 6 8 dav dav dav


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu