Do celu


W czerwcu, jak co roku, w naszej placówce odbyły się grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne „Do celu”. Tym razem
w projekcie wzięło udział 6 chłopców. Poruszane tematy dotyczyły szans
i zagrożeń podczas planowania przyszłości, efektywnej komunikacji, zaufania, odróżniania pragnień i potrzeb oraz ważnych ludzi wokół nas. Uczestnicy ocenili zajęcia, jako bardzo użyteczne i atrakcyjne.

Projekt stworzony i co roku realizowany jest przez psychologa Annę Gołębiewską i terapeutę Anetę Matyję.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu